Åpningstider 2016

Januar - Mars:
Søn- og helligdager: 11.30 - 16.00 

April - september:
Søn- og helligdager: 11.00 - 17.00 

20. JUNI – 12. AUGUST 
holder vi også åpent på hverdager (unntatt lørdag):   
11.00 – 17.00

Oktober - november:
Søndager: 11.30 - 16 

Ønsker du å leie varmestua? »

Kort om Jæren våtmarkssenter

Jæren våtmarkssenter (JVS) er ett av fem statlig autoriserte våtmarkssentre i Norge. Autorisasjonen som tildelt Jæren våtmarkssenter i desember 2012  gjelder for fem år (2016). Jæren våtmarkssenter består av tre anlegg - Mostun natursenter i Stavanger, friluftsfyret Kvassheim i Hå og friluftshuset Orre i Klepp.

De to sistnevnte blir drevet av Jæren friluftsråd, mens Naturvernforbundet i Rogaland har ansvaret for Mostun. JVS skal formidle kunnskap og opplevelser om våtmarker med særlig vekt på de 23 våtmarkene på Jæren som har status som internasjonale verneområder (RAMSAR-konvensjonen). Samtlige anlegg har utstillinger om våtmarker og naturvern på Jæren.

Anleggene er åpne for publikum og har i tillegg tilbud om undervisning for skoler.

Jæren våtmarkssenter har hovedbase på Mostun natursenter i Stavanger. Kontaktgruppen for JVS består av representanter fra Fylkesmannen i Rogaland, Jæren Friluftsråd, Naturvernforbundet i Rogaland og Stavanger kommune. 

Kontaktinformasjon JVS:
Naturveileder
Tlf: 977 12 253/51 52 88 11
e-post: post@mostun.no
internett: www.mostun.no og www.friluftsfyret-kvassheim.no

Besøksadresse:
Mostun natursenter
Henrik Ibsensgate 59
4021 Stavanger

Postadresse:
Jæren våtmarkssenter
co/ Naturvernforbundet
Postboks 441, Sentrum
4002 Stavanger

Mer om Jæren våtmarkssenter »

Bli kjent med fuglene i Kvassheimsbukta

Den prisbelønte naturfotografen Roy Mangersnes fra Sandnes har på oppdrag fra Jæren våtmarkssenter laget en film om fuglelivet i Kvassheimsbukta. I filmen som er uten lyd, men tekstet, vil du se en rekke kjente og mindre kjente fugler som kan påtreffes ved Kvassheim og flere andre steder langs Jærkysten. Filmen blir også vist i varmestua på friluftsfyret. 

Se filmen »

Vil du vite mer om våtmarker?

Våtmarkene utgjør bare tre prosent av jordas overflate, men er levested for mer enn 30 prosent av klodens kjente arter. På en rekke nettsteder kan du finne mer om temaet våtmarker - vi gir deg linkene.

Se linksamlingen »

Nikkelveien 4, 4313 Sandnes  •  Tlf: 51 66 71 70  •  post@jarenfri.no

Hvor er Kvassheim?

Kvassheim fyr ligger ute ved kysten sør i Hå kommune, mellom Vigrestad og Brusand.

hjelp til å finne fram »

Jæren våtmarkssenter (JVS) er ett av fem statlig autoriserte våtmarkssentre i Norge.

les mer om oss »

Jæren Friluftsråd

Vi har ansvaret for at folk på Jæren har friområder til rekreasjon og variert friluftsliv.

les mer om oss »

Fylkesmannens miljøvernavdeling

Fylkesmannens oppgaver er i hovedsak veiledning, tilsyn og klagebehandling.

les mer om oss »