Åpningstider 2016

Januar - Mars:
Søn- og helligdager: 11.30 - 16.00 

April - september:
Søn- og helligdager: 11.00 - 17.00 

20. JUNI – 12. AUGUST 
holder vi også åpent på hverdager (unntatt lørdag):   
11.00 – 17.00

Oktober - november:
Søndager: 11.30 - 16 

Ønsker du å leie varmestua? »

Utstillinger om redningshistorien og
om våtmarkene finner du i hovedbygningen

I første etasje finner du en utstilling som forteller om redningshistorien langs jærstrendene og i andre etasje er utstillingen viet de viktige våtmarksområdene vi har her på Jæren.

Redningshistorien:

Her finner du bilder fra forlis, utstyr som ble brukt på de gamle redningsstasjonene på Jæren, og du kan se film som viser utviklingen av Redningsselskapets fartøy fra seilbåter til dagens hurtiggående redningsskøyter.

Våtmarkene:

I tillegg til plakatene som du kan se nedenfor, består utstillingen av et naturfotogalleri, lyddusj og teleskop rettet mot fuglelivet i Kvassheimbukta. Utstillingen er stadig under utvikling og nye aktiviteter og innslag blir fortløpende publisert på denne siden.

Kulturhistorien:

I strandsonen ved friluftsfyret Kvassheim ligger det flere gravfelt fra eldre jernalder. Ved fyret er det registrert ca. 40 gravhauger og 3 hustufter. Nord for friluftsfyret er det funnet gravfelt med ca 70 hauger. Men de første menneskene kom til Kvassheimsstranda allerede i jernalderen, 2-3000 år før Kristus.

Vår nye utstilling "Frå steinalder til nåtid" kan du se i 2.etasje i hovedbygningen.

Test dine kunnskaper

I resepsjonen i 1.etasje kan du kjøpe naturkvissen "Myrsnipa Myrtel spør- du svarer". Alle spørsmålene er knyttet til utstillingen i 2.etasje. Naturkvissen koster kr. 20,- og du får en kjekk, liten premie når du leverer svarene dine tilbake i resepsjonen. Her finner du også fasit.

Lykke til!
PS: Kunnskapstesten finner du bare på Friluftsfyret Kvassheim.

Bli kjent med fuglene i Kvassheimsbukta

Den prisbelønte naturfotografen Roy Mangersnes fra Sandnes har på oppdrag fra Jæren våtmarkssenter laget en film om fuglelivet i Kvassheimsbukta. I filmen som er uten lyd, men tekstet, vil du se en rekke kjente og mindre kjente fugler som kan påtreffes ved Kvassheim og flere andre steder langs Jærkysten. Filmen blir også vist i varmestua på friluftsfyret. 

Se filmen »

Vil du vite mer om våtmarker?

Våtmarkene utgjør bare tre prosent av jordas overflate, men er levested for mer enn 30 prosent av klodens kjente arter. På en rekke nettsteder kan du finne mer om temaet våtmarker - vi gir deg linkene.

Se linksamlingen »

Nikkelveien 4, 4313 Sandnes  •  Tlf: 51 66 71 70  •  post@jarenfri.no

Wetlands
under threat!

The posters have been translated and works as an English guide to the exibition at 1st floor.

Download english guide »

Hvor er Kvassheim?

Kvassheim fyr ligger ute ved kysten sør i Hå kommune, mellom Vigrestad og Brusand.

hjelp til å finne fram »

Jæren våtmarkssenter (JVS) er ett av fem statlig autoriserte våtmarkssentre i Norge.

les mer om oss »

Jæren Friluftsråd

Vi har ansvaret for at folk på Jæren har friområder til rekreasjon og variert friluftsliv.

les mer om oss »

Fylkesmannens miljøvernavdeling

Fylkesmannens oppgaver er i hovedsak veiledning, tilsyn og klagebehandling.

les mer om oss »